Matematik

Bab 4 : Wang

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Matematik
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang wang. Kita akan mulakan dengan menambah wang bersama-sama. Kami akan menyelesaikan ayat nombor di mana kami menambah dua atau tiga nilai wang untuk mendapatkan jumlah RM10,000. Seterusnya, kita akan belajar bagaimana untuk menolak wang. Kami akan menyelesaikan ayat nombor di mana kami menolak dua nilai wang dalam RM10,000 atau menolak daripada nilai dalam RM10,000. Selepas itu, kami akan melakukan operasi bercampur melibatkan penambahan dan penolakan wang dalam lingkungan RM10,000. Akhirnya, kita akan belajar bagaimana untuk melipatgandakan wang. Kami akan menyelesaikan ayat nombor di mana kami mendarab wang dengan nombor satu digit, 10, 100, atau 1000 untuk mendapatkan produk sehingga RM10,000.
Live tuition recordings
Recording
Unit 3: Pecahan

Tutor: Teacher Dinie

Khamis 04 Jul 2024 09:00 pm
Recording
Unit 5: Time

Tutor: Teacher Dinie

Selasa 02 Jul 2024 08:00 pm
Recording
Unit 4: Wang

Tutor: Teacher Dinie

Khamis 20 Jun 2024 09:00 pm
Recording
[Revision] Money

Tutor: Sir Shah

Selasa 03 Jan 2023 08:00 pm