Year 1

Mathematics
Pendidikan Moral

Year 2

Pendidikan Moral
Tanggungjawab Saya dalam Keluarga
Terima Kasih, Keluargaku
Hemah Tinggi dalam Keluarga
Keluarga yang Adil Hidup Sejahtera
Sikap Rajin Amalan Keluarga

Year 3

Mathematics