Penyelesaian masalah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah, tolak, darab dan bahagi melibatkan wang
  2. Menyelesaikan masalah wang dalam lingkungan RM10 000 melibatkan operasi asas dan operasi bergabung tambah dan tolak dalam situasi harian
Latihan untuk topik ini