Malay
PERNIAGAAN TINGKATAN 5 SUBTOPIK 2.6 PERBANDINGAN SUMBER FIZIKAL DAN TEKNOLOGI
Contributor : NURUL AIN BINTI ISMAIL Moe Report this Video
Chapter : Pengurusan sumber fizikal dan teknologi
Topic : Membandingkan kesan pengurusan sumber fizikal dan teknologi dalam mempertingkatkan kecekapan sesebuah organisasi perniagaan
Form 5 Perniagaan
View all videos for Perniagaan Form 5
Related videos
Multi-Level Quiz Sets

Assess yourself by staged practices

Register for a free Pandai account now