Malay
PERNIAGAAN TINGKATAN 5 SUBTOPIK 2.7 RUMUSAN PERKAITAN ANTARA SUMBER FIZIKAL DAN SUMBER TEKNOLOGI
Contributor : NURUL AIN BINTI ISMAIL Moe Report this Video
Chapter : Pengurusan sumber fizikal dan teknologi
Topic : Membuat rumusan perkaitan di antara pengurusan sumber fizikal dan teknologi dalam mempertingkatkan kecekapan sesebuah organisasi perniagaan
Form 5 Perniagaan
View all videos for Perniagaan Form 5
Related videos
Online Tuition

Live class daily with celebrity tutors

Register for a free Pandai account now