Malay
2.5 APLIKASI PENGETAHUAN PENGURUSAN SUMBER FIZIKAL DAN SUMBER TEKNOLOGI DALAM PERNIAGAAN YANG MAMPAN
Contributor : NURUL AIN BINTI ISMAIL Moe Report this Video
Chapter : Pengurusan sumber fizikal dan teknologi
Topic : Mengaplikasikan pengetahuan pengurusan sumber fizikal dan sumber teknologi dalam satu perniagaan yang mampan
Form 5 Perniagaan
View all videos for Perniagaan Form 5
Related videos
Multi-Level Quiz Sets

Assess yourself by staged practices

Register for a free Pandai account now