Malay
Tatabahasa Bahasa Melayu: Kata Ganda, contoh dan jenis-jenisnya serta ayat contoh yang berkaitan.
Contributor : Noor Muhamad Ishak Report this Video
Chapter : Aspek Tatabahasa
Topic : Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul
Year 6 Bahasa Melayu
View all videos for Bahasa Melayu Year 6
Related videos