Year 4

Pendidikan Islam
Sirah
Merumus iktibar penerimaan masyarakat Yathrib terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW melalui Perjanjian Aqabah pertama dan kedua secara beradab dan istiqamah

Year 6

Bahasa Melayu
Aspek Tatabahasa
Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul
Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul