Malay
Perniagaan Tingkatan 4 bab 1 - Perkaitan Perniagaan ( 1.6 )
Contributor : CikguSyila Report this Video
Chapter : Tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan
Topic : Perkaitan antara penawaran barang dan perkhidmatan, bentuk pemilikan, klasifikasi dan skala perniagaan
Form 4 Perniagaan
View all videos for Perniagaan Form 4
Related videos