Form 4

element 02
Perniagaan
element 02
Tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan 
Perkaitan antara penawaran barang dan perkhidmatan, bentuk pemilikan, klasifikasi dan skala perniagaan