Form 3

element 02
Pendidikan Moral
element 02
Kebebasan Bersuara Menjamin Kemakmuran Negara 
element 02
Amalan Tradisi Masyarakat Majmuk 
element 02
Kemanusiaan Asas Kemoralan 

Form 4

element 02
Pendidikan Moral
element 02
Pengurusan Perbelanjaan Secara Beretika 
element 02
Kedaulatan Negara Tanggungjawab Bersama