Year 4

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Ibadah 
Merumus konsep azan dan iqamat serta mengamalkannya dan menghayatinya secara beradab dan istiqamah
Merumus konsep azan dan iqamat serta mengamalkannya dan menghayatinya secara beradab dan istiqamah