Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun
Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul
Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul