Mengaplikasikan, menghayati dan menghasilkan unsur keindahan dalam seni khat