Asas membaca dan memahami
Membaca, memahami, dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik