Sukan Alat Perpaduan dan Keharmonian Kaum

 
9.2 Sukan Alat Perpaduan dan Keharmonian Kaum
 

RIMUP

 • Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) diperkenalkan pada tahun 2005.
 • Kerjasama melakukan aktiviti sukan antara sekolah dapat mewujudkan perpaduan murid pelbagai kaum.
 

1Murid 1Sukan

 • Dasar 1Murid 1Sukan (1M1S) bermula pada tahun 2011.
 • Setiap murid terlibat dalam sekurang-kurangnya satu bidang sukan.
 • Semangat kesukanan ini memupuk perpaduan.
 

Kejohanan MSSM

 • Kejohanan Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM) yang dianjurkan setiap tahun menjadi medan atlet remaja mengembangkan bakat sukan mereka.
 • Pembangunan sukan yang terancang ini akan membawa pembentukan perpaduan masyarakat Malaysia.
 

SUKMA

 • Temasya Sukan Malaysia (SUKMA) merupakan sukan terbesar dalam negara yang dianjurkan secara bergilir-gilir oleh setiap negeri.
 • Pelibatan atlet pelbagai kaum yang mewakili setiap negeri berjaya membentuk masyarakat yang harmoni.
 • Atlet yang berpotensi tinggi berpeluang untuk mengharumkan nama negara pada peringkat antarabangsa.
 

SUKIPT

 • Sukan Institusi Pendidikan Tinggi (SUKIPT) merupakan kejohanan sukan yang dikhususkan kepada atlet pada peringkat institusi pengajian tinggi (IPT).
 • Pelibatan atlet pelbagai kaum dapat memperkukuh perpaduan serta keharmonian.
 

Sukan Paralimpik

 • Sukan Paralimpik ialah temasya sukan bagi Orang Kurang Upaya (OKU).
 • Diadakan pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa.
 • Temasya sukan ini menyuntik semangat perpaduan kaum.
 
 

Sukan Alat Perpaduan dan Keharmonian Kaum

 
9.2 Sukan Alat Perpaduan dan Keharmonian Kaum
 

RIMUP

 • Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) diperkenalkan pada tahun 2005.
 • Kerjasama melakukan aktiviti sukan antara sekolah dapat mewujudkan perpaduan murid pelbagai kaum.
 

1Murid 1Sukan

 • Dasar 1Murid 1Sukan (1M1S) bermula pada tahun 2011.
 • Setiap murid terlibat dalam sekurang-kurangnya satu bidang sukan.
 • Semangat kesukanan ini memupuk perpaduan.
 

Kejohanan MSSM

 • Kejohanan Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM) yang dianjurkan setiap tahun menjadi medan atlet remaja mengembangkan bakat sukan mereka.
 • Pembangunan sukan yang terancang ini akan membawa pembentukan perpaduan masyarakat Malaysia.
 

SUKMA

 • Temasya Sukan Malaysia (SUKMA) merupakan sukan terbesar dalam negara yang dianjurkan secara bergilir-gilir oleh setiap negeri.
 • Pelibatan atlet pelbagai kaum yang mewakili setiap negeri berjaya membentuk masyarakat yang harmoni.
 • Atlet yang berpotensi tinggi berpeluang untuk mengharumkan nama negara pada peringkat antarabangsa.
 

SUKIPT

 • Sukan Institusi Pendidikan Tinggi (SUKIPT) merupakan kejohanan sukan yang dikhususkan kepada atlet pada peringkat institusi pengajian tinggi (IPT).
 • Pelibatan atlet pelbagai kaum dapat memperkukuh perpaduan serta keharmonian.
 

Sukan Paralimpik

 • Sukan Paralimpik ialah temasya sukan bagi Orang Kurang Upaya (OKU).
 • Diadakan pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa.
 • Temasya sukan ini menyuntik semangat perpaduan kaum.