Cerita rakyat berunsur tempatan dalam masyarakat Malaysia.

 
4.5 Cerita rakyat berunsur tempatan dalam masyarakat Malaysia.
 
  Cerita Rakyat  
  Cerita yang wujud dan berkembang dalam masyarakat pada zaman dahulu.  
     
 

Cerita rakyat

 • disampaikan daripada satu generasi kepada satu generasi secara lisan.
 • tiada pemilik khusus tetapi dimiliki bersama.
 • mendapat nasihat dan pengajaran serta hiburan melaluinya
 • terdiri daripada pelbagai jenis
  seperti legenda, mitos, cerita
  asal usul, cerita jenaka, cerita
  binatang dan cerita hikayat.
 

Contoh Cerita Rakyat

 • Si Luncai dengan Labu-labunya
 • Legenda Santubong Sang Puteri (Sarawak)
 • Legenda Nunuk Ragang (Sabah)