Sebab-sebab pengenalan Rukun Negara

 
3.2 Sebab-sebab pengenalan Rukun Negara
 

1. Perbezaan Kegiatan Ekonomi

 • Pentadbiran British membawa masuk pekerja dari luar untuk bekerja dalam sektor ekonomi.
 • Masyarakat diasingkan dari segi kegiatan ekonomi utama dan mewujudkan jurang ekonomi yang tidak seimbang.
 • Orang Melayu – Pertanian sara diri.
 • Orang Cina – Perlombongan dan perniagaan.
 • Orang India – Perladangan.
 

2. Pengasingan Tempat Tinggal

 • Orang Melayu tinggal di kampung dan di kawasan pedalaman.
 • Orang Cina tinggal di kawasan bandar.
 • Orang India pula tinggal di kawasan ladang.
 • Pengasingan tempat tinggal ini menyebabkan kurangnya peluang berinteraksi antara masyarakat.
 

3. Perbezaan Fahaman Politik

 • Perbezaan fahaman politik merenggangkan hubungan kaum di negara kita.
 • Keadaan ini membawa kepada suasana yang tidak harmoni sehingga mencetuskan rusuhan kaum, iaitu peristiwa 13 Mei 1969.
 
 
 

 

Sebab-sebab pengenalan Rukun Negara

 
3.2 Sebab-sebab pengenalan Rukun Negara
 

1. Perbezaan Kegiatan Ekonomi

 • Pentadbiran British membawa masuk pekerja dari luar untuk bekerja dalam sektor ekonomi.
 • Masyarakat diasingkan dari segi kegiatan ekonomi utama dan mewujudkan jurang ekonomi yang tidak seimbang.
 • Orang Melayu – Pertanian sara diri.
 • Orang Cina – Perlombongan dan perniagaan.
 • Orang India – Perladangan.
 

2. Pengasingan Tempat Tinggal

 • Orang Melayu tinggal di kampung dan di kawasan pedalaman.
 • Orang Cina tinggal di kawasan bandar.
 • Orang India pula tinggal di kawasan ladang.
 • Pengasingan tempat tinggal ini menyebabkan kurangnya peluang berinteraksi antara masyarakat.
 

3. Perbezaan Fahaman Politik

 • Perbezaan fahaman politik merenggangkan hubungan kaum di negara kita.
 • Keadaan ini membawa kepada suasana yang tidak harmoni sehingga mencetuskan rusuhan kaum, iaitu peristiwa 13 Mei 1969.