Langkah-langkah Ke Arah Pembentukan Malaysia

 
1.2  Langkah-langkah Ke Arah Pembentukan Malaysia
 

Langkah-langkah ke Arah Pembentukan Malaysia

1961

PENGAJIAN MALAYSIA (pembentukan malaysia): Idea dan faktor gagasan malaysia
 • Mei - Gagasan Pembentukan Malaysia telah disarankan

 • Julai - Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia (JPPM) ditubuhkan

1962

Pelantikan Ahli-Ahli Suruhanjaya Cobbold - PeKhabar
 • Januari - Suruhanjaya Cobbold ditubuhkan

 • September - Referendum diadakan di Singapura

 • Penduduk Singapura bersetuju menyertai Malaysia

1963

16 September detik bersejarah yang melahirkan Malaysia | Utusan Borneo Online
 • Julai - Laporan suruhanjaya Cobbold dibentangkan - Persetujuan dicapai untuk menubuhkan Malaysia

 • Ogos - Indonesia dan Filipina mementang pembentukan Malaysia

 • September - Malaysia telah diishtiharkan pada 16 September 1963

 
 

Langkah-langkah Ke Arah Pembentukan Malaysia

 
1.2  Langkah-langkah Ke Arah Pembentukan Malaysia
 

Langkah-langkah ke Arah Pembentukan Malaysia

1961

PENGAJIAN MALAYSIA (pembentukan malaysia): Idea dan faktor gagasan malaysia
 • Mei - Gagasan Pembentukan Malaysia telah disarankan

 • Julai - Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia (JPPM) ditubuhkan

1962

Pelantikan Ahli-Ahli Suruhanjaya Cobbold - PeKhabar
 • Januari - Suruhanjaya Cobbold ditubuhkan

 • September - Referendum diadakan di Singapura

 • Penduduk Singapura bersetuju menyertai Malaysia

1963

16 September detik bersejarah yang melahirkan Malaysia | Utusan Borneo Online
 • Julai - Laporan suruhanjaya Cobbold dibentangkan - Persetujuan dicapai untuk menubuhkan Malaysia

 • Ogos - Indonesia dan Filipina mementang pembentukan Malaysia

 • September - Malaysia telah diishtiharkan pada 16 September 1963