Ayat Penyata

 
Ayat Penyata digunakan untuk menyatakan sesuatu atau memberi keterangan.
 
16.1  Ayat Penyata

 

  • Contoh Ayat Penyata:-

 

  • Mereka berkumpul di padang sekolah.

  • Orang Inggeris itu fasih berbahasa Melayu.

  • Bangunan sekolah sudah tua.

  • Pemuda itu membawa ibunya ke klinik.

 

 

 

Ayat Penyata

 
Ayat Penyata digunakan untuk menyatakan sesuatu atau memberi keterangan.
 
16.1  Ayat Penyata

 

  • Contoh Ayat Penyata:-

 

  • Mereka berkumpul di padang sekolah.

  • Orang Inggeris itu fasih berbahasa Melayu.

  • Bangunan sekolah sudah tua.

  • Pemuda itu membawa ibunya ke klinik.