Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk

 
Ayat Majmuk ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu subjek atau predikat yang digabungkan dengan kata hubung.
 
15.1  Ayat Majmuk

 

 • Ayat Majmuk dihasilkan hasil gabungan dua Ayat Tunggal menggunakan Kata Hubung.
 • Contoh Ayat Majmuk adalah seperti :-
   Ayat Majmuk Kata Hubung  Ayat Tunggal
  Widuri suka makan nasi lemak dan mi sup. dan

  (a) Widuri suka makan nasi lemak.

  (b) Widuri suka makan mi sup.

  Rumah yang besar itu rumah Rahim. yang

  (a) Rumah itu besar.

  (b) Rumah itu rumah Rahim.

  Dia memberitahu bahawa kakaknya akan melanjutkan pelajaran ke luar Negara. bahawa

  (a) Dia memberitahu.

  (b) Kakaknya akan melanjutkan pelajaran ke luar Negara.

  Dia akan balik ke kampong apabila ada masa lapang. apabila

  (a) Dia akan balik ke kampung.

  (b) Dia ada masa lapang.

 

 

Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk

 
Ayat Majmuk ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu subjek atau predikat yang digabungkan dengan kata hubung.
 
15.1  Ayat Majmuk

 

 • Ayat Majmuk dihasilkan hasil gabungan dua Ayat Tunggal menggunakan Kata Hubung.
 • Contoh Ayat Majmuk adalah seperti :-
   Ayat Majmuk Kata Hubung  Ayat Tunggal
  Widuri suka makan nasi lemak dan mi sup. dan

  (a) Widuri suka makan nasi lemak.

  (b) Widuri suka makan mi sup.

  Rumah yang besar itu rumah Rahim. yang

  (a) Rumah itu besar.

  (b) Rumah itu rumah Rahim.

  Dia memberitahu bahawa kakaknya akan melanjutkan pelajaran ke luar Negara. bahawa

  (a) Dia memberitahu.

  (b) Kakaknya akan melanjutkan pelajaran ke luar Negara.

  Dia akan balik ke kampong apabila ada masa lapang. apabila

  (a) Dia akan balik ke kampung.

  (b) Dia ada masa lapang.