Kata Ganda

 
 • Kata Ganda ialah proses pengulangan kata secara keseluruhan atau pada bahagian-bahagian yang tertentu.
 • Kata Ganda ialah bentuk yang dihasilkan dengan menggandakan atau mengulang kata dasar tersebut diulang secara seluruh/pada bahagian-bahagian tertentu dengan imbuhan atau tanpa imbuhan.
 
14.1  Kata Ganda Seluruh/Penuh

 

 • Kata Ganda Penuh/Seluruh melibatkan seluruh kata dasar yang diulang atau digandakan tanpa sebarang perubahan bentuk.
 • Contoh Kata Ganda Seluruh/Penuh:
   Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif
   Buku-buku Pusing-pusing Cantik-cantik
  Murid-murid Geleng-geleng Panjang-panjang
  Meja-meja Gelak-gelak Merah-merah

   

 
14.2  Kata Ganda Separa

 

 • Kata Ganda Separa ialah kata ganda yang mengalami pengulangan suku kata pertama pada kata asalnya. Selain itu, bunyi vokal pada suku kata pertama berubah menjadi vokal yang dilambangkan dengan huruf e.
 • Contoh Kata Ganda Separa:
  Kata Dasar  Kata Ganda Kata Ganda Separa
  Layang Layang-layang Lelayang
  Kuda Kuda-kuda Kekuda
  Tupai Tupai-tupai Tetupai
  Siku Siku-siku Sesiku
  Bola Bola-bola Bebola

   

 

14.3  Kata Ganda Berirama/Berentak

 

 • Kata Ganda Berima/Berentak merupakan proses menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar tersebut.

 • Contoh Kata Ganda Berima/Berentak:
  Jenis Kata Ganda  Contoh Contoh Ayat
  Persamaan bunyi di hujung Kuih-muih, lauk-pauk Kuih-muih itu terhidang di atas meja
  Persamaan bunyi di pangkal Batu-batan, bukit-bukau Aktiviti gotong-royong akan diadakan esok
  Persesuaian bunyi keseluruhan Kusut-masai, simpang-siur Rambutnya kusut-masai kerana ditiup angin

   

 

 
 

 

Kata Ganda

 
 • Kata Ganda ialah proses pengulangan kata secara keseluruhan atau pada bahagian-bahagian yang tertentu.
 • Kata Ganda ialah bentuk yang dihasilkan dengan menggandakan atau mengulang kata dasar tersebut diulang secara seluruh/pada bahagian-bahagian tertentu dengan imbuhan atau tanpa imbuhan.
 
14.1  Kata Ganda Seluruh/Penuh

 

 • Kata Ganda Penuh/Seluruh melibatkan seluruh kata dasar yang diulang atau digandakan tanpa sebarang perubahan bentuk.
 • Contoh Kata Ganda Seluruh/Penuh:
   Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif
   Buku-buku Pusing-pusing Cantik-cantik
  Murid-murid Geleng-geleng Panjang-panjang
  Meja-meja Gelak-gelak Merah-merah

   

 
14.2  Kata Ganda Separa

 

 • Kata Ganda Separa ialah kata ganda yang mengalami pengulangan suku kata pertama pada kata asalnya. Selain itu, bunyi vokal pada suku kata pertama berubah menjadi vokal yang dilambangkan dengan huruf e.
 • Contoh Kata Ganda Separa:
  Kata Dasar  Kata Ganda Kata Ganda Separa
  Layang Layang-layang Lelayang
  Kuda Kuda-kuda Kekuda
  Tupai Tupai-tupai Tetupai
  Siku Siku-siku Sesiku
  Bola Bola-bola Bebola

   

 

14.3  Kata Ganda Berirama/Berentak

 

 • Kata Ganda Berima/Berentak merupakan proses menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar tersebut.

 • Contoh Kata Ganda Berima/Berentak:
  Jenis Kata Ganda  Contoh Contoh Ayat
  Persamaan bunyi di hujung Kuih-muih, lauk-pauk Kuih-muih itu terhidang di atas meja
  Persamaan bunyi di pangkal Batu-batan, bukit-bukau Aktiviti gotong-royong akan diadakan esok
  Persesuaian bunyi keseluruhan Kusut-masai, simpang-siur Rambutnya kusut-masai kerana ditiup angin