Imbuhan

 

 

 • Imbuhan dikenali sebagai penambahan juga. 
 • Imbuhan-imbuhan ini ditambah kepada kata dasar untuk menghasilkan Kata Terbitan.
 • Imbuhan terbahagi kepada 2 jenis iaitu:
  • Imbuhan Awalan
  • Imbuhan Akhiran

 

13.1  Imbuhan Awalan

 

 • Imbuhan Awalan merujuk kepada penambahan ilmu di hadapan suatu Kata Dasar.
 • Imbuhan yang ditekankan ialah imbuhan ber, mem dan pen.
 • Contoh Imbuhan Awalan ialah:
   Imbuhan Awalan Contoh Perkataan Contoh Ayat
   ber- ber + lari = berlari Akid berlari dengan pantas.
  mem- mem + beli = membeli Dayat membeli minuman di gerai
  pen- pen + jual = penjual Pak Suhaimi penjual ais krim.

   

 
13.2  Imbuhan Akhiran

 

 • Imbuhan Akhiran merujuk kepada penambahan imbuhan di belakang suatu kata dasar.
 • Imbuhan Akhiran pada peringkat Tahun 1 hanya tertumpu kepada huruf akhiran pada kata dasar iaitu imbuhan an, kan dan i.
 • Contoh Imbuhan Akhiran ialah:
  Imbuhan Akhiran  Contoh Perkataan Contoh Ayat
  -an pakai + an Pakaian itu dijemur di ampaian.
  -i baik + = baiki Abang baiki basikalnya yang rosak.
  -kan buang + kan = buangkan Tolong buangkan sampah ini.

   

 

 

 

Imbuhan

 

 

 • Imbuhan dikenali sebagai penambahan juga. 
 • Imbuhan-imbuhan ini ditambah kepada kata dasar untuk menghasilkan Kata Terbitan.
 • Imbuhan terbahagi kepada 2 jenis iaitu:
  • Imbuhan Awalan
  • Imbuhan Akhiran

 

13.1  Imbuhan Awalan

 

 • Imbuhan Awalan merujuk kepada penambahan ilmu di hadapan suatu Kata Dasar.
 • Imbuhan yang ditekankan ialah imbuhan ber, mem dan pen.
 • Contoh Imbuhan Awalan ialah:
   Imbuhan Awalan Contoh Perkataan Contoh Ayat
   ber- ber + lari = berlari Akid berlari dengan pantas.
  mem- mem + beli = membeli Dayat membeli minuman di gerai
  pen- pen + jual = penjual Pak Suhaimi penjual ais krim.

   

 
13.2  Imbuhan Akhiran

 

 • Imbuhan Akhiran merujuk kepada penambahan imbuhan di belakang suatu kata dasar.
 • Imbuhan Akhiran pada peringkat Tahun 1 hanya tertumpu kepada huruf akhiran pada kata dasar iaitu imbuhan an, kan dan i.
 • Contoh Imbuhan Akhiran ialah:
  Imbuhan Akhiran  Contoh Perkataan Contoh Ayat
  -an pakai + an Pakaian itu dijemur di ampaian.
  -i baik + = baiki Abang baiki basikalnya yang rosak.
  -kan buang + kan = buangkan Tolong buangkan sampah ini.