Kata Perintah

 
Kata Perintah ialah perkataan yang bertujuan menimbulkan sesuatu tindak balas terhadap perintah, arahan, larangan, silaan atau permintaan.
 
11.1  Kata Perintah

 

 • Kata Perintah digunakan untuk memberikan suatu perintah.
 • Contoh Kata Perintah adalah seperti :-
   Kata Perintah  Penggunaan
  Jangan Melarang melakukan sesuatu 
  Usah Jangan melakukan sesuatu
  Sila  Meminta dengan hormat supaya melakukan sesuatu
  Jemput  Mengajak atau mengundang
  Minta  Mahu akan sesuatu
  Tolong Meminta bantuan 
  Harap Meminta supaya terjadi sesuatu perkara
 

 

Kata Perintah

 
Kata Perintah ialah perkataan yang bertujuan menimbulkan sesuatu tindak balas terhadap perintah, arahan, larangan, silaan atau permintaan.
 
11.1  Kata Perintah

 

 • Kata Perintah digunakan untuk memberikan suatu perintah.
 • Contoh Kata Perintah adalah seperti :-
   Kata Perintah  Penggunaan
  Jangan Melarang melakukan sesuatu 
  Usah Jangan melakukan sesuatu
  Sila  Meminta dengan hormat supaya melakukan sesuatu
  Jemput  Mengajak atau mengundang
  Minta  Mahu akan sesuatu
  Tolong Meminta bantuan 
  Harap Meminta supaya terjadi sesuatu perkara