Kata Tanya

 
Kata Tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu.
 
10.1  Kata Tanya

 

 • Kata Tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu dan diakhiri oleh Tanda Tanya (?) dalam tulisan.
 • Contoh Kata Tanya dan penggunaannya dalam ayat :-
   Kata Tanya  Penggunaan    Contoh Ayat
  Apa Menanyakan bilangan jumlah atau harga Apakah pekerjaan ayah awak?
  Siapa Menanyakan masa dan waktu Siapakah nama adik kamu?
  Mengapa Menanyakan sebab Mengapakah kamu menangis?
  Berapa Menanyakan bilangan jumlah atau harga Berapakah harga baju itu?
  Bila Menanyakan masa dan waktu Bilakah kamu akan bertolak ke Melaka?
  Di mana Menanyakan tempat Di manakah letaknya Kedai Runcit Pak Yusri?
  Bagaimana Menanyakan sebab Bagaimanakah keadaan ibu kamu?
 

 

Kata Tanya

 
Kata Tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu.
 
10.1  Kata Tanya

 

 • Kata Tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu dan diakhiri oleh Tanda Tanya (?) dalam tulisan.
 • Contoh Kata Tanya dan penggunaannya dalam ayat :-
   Kata Tanya  Penggunaan    Contoh Ayat
  Apa Menanyakan bilangan jumlah atau harga Apakah pekerjaan ayah awak?
  Siapa Menanyakan masa dan waktu Siapakah nama adik kamu?
  Mengapa Menanyakan sebab Mengapakah kamu menangis?
  Berapa Menanyakan bilangan jumlah atau harga Berapakah harga baju itu?
  Bila Menanyakan masa dan waktu Bilakah kamu akan bertolak ke Melaka?
  Di mana Menanyakan tempat Di manakah letaknya Kedai Runcit Pak Yusri?
  Bagaimana Menanyakan sebab Bagaimanakah keadaan ibu kamu?