Kata Kerja

 

 

 • Kata Kerja ialah perkataan yang menjadi inti bagi binaan atau konstruksi frasa kerja.
 • Kata Kerja terbahagi kepada:
  • Kata Kerja Transitif  (Perbuatan Melampau)
  • Kata Kerja Tak Transitif (Perbuatan tidak Melampau)
  • Kata Kerja Pasif

 

5.1  Kata Kerja Transitif

 

 • Kata Kerja Transitf ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuatnya kepada benda lain.Benda yang kena oleh perbuatan itu dipanggil penyambut (objek).
 • Ayat ini mesti ada peyambutnya (objek). 
 • Kata Kerja ini biasanya mempunyai imbuhan ‘me-‘ sama ada sebagai awalan atau sebahagian daripada imbuhan contohnya mengambil, mendermakan, membacakan, menduduki, mempersilakan.
 • Kata Kerja Transitif menggunakan imbuhan men, men ...i, men ...kan, memper, memper...i, dan memper...kan
 • Contoh Kata Kerja Transitif:
  Subjek (Pelaku)  Kata Kerja Transitif Penyambut (Objek)
   Dia suka membaca buku
  Raisa memukul seekor ulat
  Zuhairi menjual kayu
  Ali berjalan ke padang
  Wahid melanggar seekor kambing

   

 
5.2  Kata Kerja Tak Transitif

 

 • Kata Kerja Tak Transitif  ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuat itu sendiri kepada diri pembuat itu sendiri, tidak kepada benda atau orang lain. Oleh itu, ia tidak mempunyai penyambut.
 • Kata Kerja Tak Transitif ialah Kata Kerja yang dapat berdiri sendiri dalam ayat, yakni tidak memerlukan objek lagi.
 • Kata Kerja Tak Transitif ada yang berbentuk asal dan ada yang berimbuhan ber, men, ter, ber... an, dan ber...kan.
 • Contoh Kata Kerja Tak Transitif:
  Subjek (Pelaku) Kata Kerja Tak Transitif  Keterangan
  Kami mandi di kolam itu.
  Saya menyanyi dengan kuat.
  Kamarul berjalan ke sekolah.
  Dia senyum semasa berjalan.

   

 

5.3  Kata Kerja Pasif

 

 • Kata Kerja Pasif ialah kata kerja yang berasal daripada Kata Kerja Transitif tetapi yang tidak berawalan men.

 • Ada tiga jenis Kata Kerja Pasif iaitu:

 • Kata Kerja Pasif Diri Pertama

 • Kata Kerja Pasif Diri Kedua

 • Kata Kerja Pasif Diri Ketiga

 • Contoh Kata Kerja Pasif:
  Jenis Kata Kerja Pasif  Imbuhan Contoh
  Kata Kerja Pasif Diri Pertama Berimbuhan ku- kuangkat, kuatasi, kuberikan, kupercepat, kupelajari, kupersilakan
  Kata Kerja Pasif Diri Kedua Berimbuhan ka- kauangkat, kauatasi, kauberikan, kaupercepat, kaupelajari, kaupersilakan
  Kata Kerja Pasif Diri Ketiga Berimbuhan di- diangkat,diberikan, dipercepat,dipelajari, dipersilakan

   

 

 
 

 

Kata Kerja

 

 

 • Kata Kerja ialah perkataan yang menjadi inti bagi binaan atau konstruksi frasa kerja.
 • Kata Kerja terbahagi kepada:
  • Kata Kerja Transitif  (Perbuatan Melampau)
  • Kata Kerja Tak Transitif (Perbuatan tidak Melampau)
  • Kata Kerja Pasif

 

5.1  Kata Kerja Transitif

 

 • Kata Kerja Transitf ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuatnya kepada benda lain.Benda yang kena oleh perbuatan itu dipanggil penyambut (objek).
 • Ayat ini mesti ada peyambutnya (objek). 
 • Kata Kerja ini biasanya mempunyai imbuhan ‘me-‘ sama ada sebagai awalan atau sebahagian daripada imbuhan contohnya mengambil, mendermakan, membacakan, menduduki, mempersilakan.
 • Kata Kerja Transitif menggunakan imbuhan men, men ...i, men ...kan, memper, memper...i, dan memper...kan
 • Contoh Kata Kerja Transitif:
  Subjek (Pelaku)  Kata Kerja Transitif Penyambut (Objek)
   Dia suka membaca buku
  Raisa memukul seekor ulat
  Zuhairi menjual kayu
  Ali berjalan ke padang
  Wahid melanggar seekor kambing

   

 
5.2  Kata Kerja Tak Transitif

 

 • Kata Kerja Tak Transitif  ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuat itu sendiri kepada diri pembuat itu sendiri, tidak kepada benda atau orang lain. Oleh itu, ia tidak mempunyai penyambut.
 • Kata Kerja Tak Transitif ialah Kata Kerja yang dapat berdiri sendiri dalam ayat, yakni tidak memerlukan objek lagi.
 • Kata Kerja Tak Transitif ada yang berbentuk asal dan ada yang berimbuhan ber, men, ter, ber... an, dan ber...kan.
 • Contoh Kata Kerja Tak Transitif:
  Subjek (Pelaku) Kata Kerja Tak Transitif  Keterangan
  Kami mandi di kolam itu.
  Saya menyanyi dengan kuat.
  Kamarul berjalan ke sekolah.
  Dia senyum semasa berjalan.

   

 

5.3  Kata Kerja Pasif

 

 • Kata Kerja Pasif ialah kata kerja yang berasal daripada Kata Kerja Transitif tetapi yang tidak berawalan men.

 • Ada tiga jenis Kata Kerja Pasif iaitu:

 • Kata Kerja Pasif Diri Pertama

 • Kata Kerja Pasif Diri Kedua

 • Kata Kerja Pasif Diri Ketiga

 • Contoh Kata Kerja Pasif:
  Jenis Kata Kerja Pasif  Imbuhan Contoh
  Kata Kerja Pasif Diri Pertama Berimbuhan ku- kuangkat, kuatasi, kuberikan, kupercepat, kupelajari, kupersilakan
  Kata Kerja Pasif Diri Kedua Berimbuhan ka- kauangkat, kauatasi, kauberikan, kaupercepat, kaupelajari, kaupersilakan
  Kata Kerja Pasif Diri Ketiga Berimbuhan di- diangkat,diberikan, dipercepat,dipelajari, dipersilakan