Penjodoh Bilangan

 
Penjodoh Bilangan ialah perkataan yang digunakan bersama dengan kata bilangan untuk membilang sesuatu seperti benda, haiwan, tempat dan lain-lain. 
 
4.1  Penjodoh Bilangan

 

 • Contoh Penjodoh Bilangan adalah seperti :-
   Penjodoh Bilangan  Penggunaan Contoh 
  Buah Benda yang tidak tentu bentuk atau jenisnya kereta, buku, negara, almari, lori, bandar
  Orang Manusia guru, doktor, murid
  Ekor Haiwan harimau, singa, kucing
  Batang Objek yang berbentuk panjang pensel, sungai, kayu
  Helai Benda yang lebar, nipis dan lembut kain, baju, kertas, daun
  Biji Benda-benda yang kecil atau bulat  gula-gula, butang, guli, pinggan
 

 

Penjodoh Bilangan

 
Penjodoh Bilangan ialah perkataan yang digunakan bersama dengan kata bilangan untuk membilang sesuatu seperti benda, haiwan, tempat dan lain-lain. 
 
4.1  Penjodoh Bilangan

 

 • Contoh Penjodoh Bilangan adalah seperti :-
   Penjodoh Bilangan  Penggunaan Contoh 
  Buah Benda yang tidak tentu bentuk atau jenisnya kereta, buku, negara, almari, lori, bandar
  Orang Manusia guru, doktor, murid
  Ekor Haiwan harimau, singa, kucing
  Batang Objek yang berbentuk panjang pensel, sungai, kayu
  Helai Benda yang lebar, nipis dan lembut kain, baju, kertas, daun
  Biji Benda-benda yang kecil atau bulat  gula-gula, butang, guli, pinggan