Peta Lakar

Peta Lakar

 
Ciri - ciri Peta Lakar
 
 • Peta lakar ialah gambaran permukaan bumi yang dilukis dari pandangan atas
 • Peta lakar mewakili kawasan berskala besar bagi menggambarkan ciri - ciri pandang darat fizikal dan pandang darat budaya
 • Peta lakar dilukis dengan menggunakan simbol dan singkatan perkataan untuk menggantikan ciri sebenar
 
 
Simbol - simbol Dalam Peta Lakar
 

Simbol merupakan lambang yang mewakili ciri - ciri dalam peta lakar

Terdapat 4 jenis simbol yang biasa digunakan :

 1. Simbol kawasan
 2. Simbol titik
 3. Simbol garisan
 4. Singkatan perkataan
 
Pandang Darat Fizikal dan Pandang Darat Budaya
 

Pandang darat fizikal ialah ciri - ciri semula jadi

Contoh ciri - ciri semula jadi :

 1. Bentuk muka bumi
 2. Saliran
 3. Tumbuh - tumbuhan semula jadi

Pandang darat budaya ialah ciri - ciri buatan manusia

Contoh ciri - ciri buatan manusia :

 1. Petempatan
 2. Pengangkutan
 3. Kegiatan ekonomi
 
Langkah - langkah Melukis Peta Lakar
 
 1. Tulis tajuk peta lakar serta lukis pemidang peta
 2. Masukkan arah mata angin
 3. Pilih simbol dan singkatan perkataan yang sesuai
 4. Lukis ciri-ciri geografi dengan menggunakan simbol dan singkatan perkataan yang sesuai
 5. Lukis petunjuk

Peta Lakar

Peta Lakar

 
Ciri - ciri Peta Lakar
 
 • Peta lakar ialah gambaran permukaan bumi yang dilukis dari pandangan atas
 • Peta lakar mewakili kawasan berskala besar bagi menggambarkan ciri - ciri pandang darat fizikal dan pandang darat budaya
 • Peta lakar dilukis dengan menggunakan simbol dan singkatan perkataan untuk menggantikan ciri sebenar
 
 
Simbol - simbol Dalam Peta Lakar
 

Simbol merupakan lambang yang mewakili ciri - ciri dalam peta lakar

Terdapat 4 jenis simbol yang biasa digunakan :

 1. Simbol kawasan
 2. Simbol titik
 3. Simbol garisan
 4. Singkatan perkataan
 
Pandang Darat Fizikal dan Pandang Darat Budaya
 

Pandang darat fizikal ialah ciri - ciri semula jadi

Contoh ciri - ciri semula jadi :

 1. Bentuk muka bumi
 2. Saliran
 3. Tumbuh - tumbuhan semula jadi

Pandang darat budaya ialah ciri - ciri buatan manusia

Contoh ciri - ciri buatan manusia :

 1. Petempatan
 2. Pengangkutan
 3. Kegiatan ekonomi
 
Langkah - langkah Melukis Peta Lakar
 
 1. Tulis tajuk peta lakar serta lukis pemidang peta
 2. Masukkan arah mata angin
 3. Pilih simbol dan singkatan perkataan yang sesuai
 4. Lukis ciri-ciri geografi dengan menggunakan simbol dan singkatan perkataan yang sesuai
 5. Lukis petunjuk