Merumus adab berpakaian yang menepati syarak dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
Merumus adab beriadah yang menepati syarak dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
Merumus adab berjiran yang menepati syarak dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
Merumus adab terhadap guru yang menepati syarak dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah