Kelas Makanan

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Memberi contoh makanan bagi setiap kelas makanan
  2. Mengitlak kepentingan makanan mengikut kelasnya kepada tubuh manusia
  3. Menjelas dengan contoh makanan seimbang berdasarkan piramid makanan
  4. Menaakul kesan pengambilan makanan yang tidak seimbang
  5. Menjelaskan pemerhatian tentang kelas makanan menerusi lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif
Nota Ringkas