Air

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan sumber air semulajadi seperti hujan, sungai, tasik, laut dan mata air
  2. Menyatakan arah aliran air dengan menjalankan aktiviti
  3. Mengitlak arah aliran air secara semulajadi seperti aliran air sungai, air terjun melalui pemerhatian menerusi pelbagai media
  4. Membuat urutan kitar air semulajadi
  5. Menjelaskan pemerhatian tentang kitaran air melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan
Nota Ringkas
Live tuition recordings
Recording
Human Senses

Tutor: Teacher Atiqah

Jumaat 04 Nov 2022 08:00 pm
Latihan untuk topik ini