Nilai sinus, kosinus dan tangen bagi sudut T, 0 < T < 360

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Membuat dan menentusahkan konjektur tentang nilai sinus, kosinus dan tangen sudut dalam sukuan II, III dan IV dengan sudut rujukan sepadan
  2. Menentukan nilai sinus, kosinus dan tangen bagi sudut dalam sukuan II, III dan IV berdasarkan sudut rujukan sepadan
  3. Menentukan sudut apabila nilai sinus, kosinus dan tangen sudut tersebut diberi
  4. Menyelesaikan masalah yang melibatkan sinus, kosinus dan tangen
Live tuition recordings
Recording
Nisbah Dan Graf Fungsi Trigonometri (Lakaran Graf)

Tutor: Cikgu Maria

Sabtu 24 Sep 2022 08:00 pm
Recording
Trigonometric Ratios

Tutor: Sir Nizam

Sabtu 27 Aug 2022 08:00 pm
Latihan untuk topik ini