Matematik

Bab 6 : Nisbah dan Graf Fungsi Trigonometri

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Matematik
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang nisbah sinus, kosinus, dan tangen untuk sudut antara 0 dan 360 darjah. Kita akan meneroka nilai nisbah ini untuk sudut yang berbeza dan memahami bagaimana ia berkaitan antara satu sama lain. Kita juga akan mengkaji graf bagi fungsi sinus, kosinus dan tangen serta mempelajari cara membuat dan menentusahkan konjektur tentang nilainya dalam kuadran yang berbeza. Selain itu, kita akan menentukan nilai nisbah ini untuk sudut dalam kuadran II, III dan IV berdasarkan sudut rujukan yang sepadan.
Eksperimen
Video
Lakaran Graf Garis Lurus
Bahasa Melayu Bahasa Inggeris