Rangkaian

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mengenal dan menerangkan rangkaian sebagai graf.
  2. Membanding beza (i) Graf terarah dengan graf tak terarah. (ii) Graf berpemberat dengan graf tak berpemberat.
  3. Mengenal dan melukis subgraf dan pokok
  4. Mewakilkan maklumat dalam bentuk rangkaian.
  5. Menyelesaikan masalah yang melibatkan rangkaian.
Live tuition recordings
Recording
Rangkaian Teori Graf

Tutor: Cikgu Maria

Selasa 19 Jul 2022 08:00 pm