Matematik

Bab 5 : Rangkaian Dalam Teori Graf

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Matematik
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang rangkaian dalam teori graf. Kita akan bermula dengan memahami apa itu rangkaian dan bagaimana ia boleh diwakili sebagai graf. Kita juga akan mempelajari tentang jenis graf yang berbeza, seperti graf terarah dan tidak terarah serta graf berpemberat dan tak berpemberat. Menjelang akhir bab ini, kita akan dapat mengenali dan menerangkan rangkaian sebagai graf, dan membandingkan dan membezakan jenis graf yang berbeza.
Topik dalam bab ini