Adab Menjaga Maruah Diri

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan maksud menjaga maruah diri
  2. Menyatakan dalil naqlil kewajipan menjaga maruah diri
  3. Menjelaskan kewajipan menjaga maruah diri
  4. Menerangkan cara-cara menjaga maruah diri dari aspek: i) pakaian, ii) percakapan, iii) tingkah laku.
  5. Menerangkan akibat tidak menjaga maruah diri.
  6. Menghuraikan hikmah menjaga maruah diri.
  7. Menjaga maruah diri dalam semua keadaan secara beradab dan istiqamah.