Pendidikan Islam

Bab 6 : Akhlak Islamiyah

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Islam
Bab 'Akhlak Islamiyah' membincangkan tentang konsep akhlak, amanah, adab menuntut ilmu dan menjaga maruah diri.

Akhlak bermaksud tingkah laku yang baik dan terpuji. Dalam Islam, akhlak sangat penting kerana ia menunjukkan kualiti diri seseorang.

Amanah pula bermaksud amanah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab.

Adab menuntut ilmu pula merujuk kepada cara yang baik dalam mempelajari ilmu. Adab menjaga maruah diri pula merujuk kepada cara yang baik dalam menjaga maruah diri sendiri.

Akhlak Mahmudah adalah akhlak yang terpuji dan baik. Contohnya ialah jujur, amanah, sabar, kasih sayang dan banyak lagi. Kita perlu mengamalkan akhlak Mahmudah dalam kehidupan seharian kita.

Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang konsep akhlak, amanah, adab menuntut ilmu dan menjaga maruah diri.