Amanah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan maksud amanah
  2. Menyatakan dalil naqli tuntutan bersifat amanah
  3. Menjelaskan kepentingan sifat amanah
  4. Menerangkan cara-cara mengamalkan sifat amanah terhadap: i) Diri ii) Keluarga iii) Masyarakat
  5. Menghuraikan impikasi tidak amanah terhadap: i) Diri ii) Keluarga iii) Masyarakat
  6. Mengamalkan sifat amanah dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah
Latihan untuk topik ini