Matematik

Bab 1 : Nombor Bulat dan Operasi Asas

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Matematik
Dalam bab ini, anda akan belajar tentang nombor bulat dan operasi asas. Anda akan belajar cara membaca dan menulis nombor dalam perkataan dan angka, dan menentukan nilai nombor sehingga 1,000,000.

Anda juga akan belajar tentang nombor perdana dan cara mengenal pastinya dalam lingkungan 100. Selain itu, anda akan belajar tentang anggaran dan cara menganggarkan kuantiti berdasarkan set rujukan yang diberikan.

Selain itu, anda akan belajar tentang membundarkan nombor kepada ratus ribu yang terdekat dan cara mengenal pasti nombor yang boleh diwakili oleh nombor yang dibundarkan.