Sejarah

Bab 9 : Dasar Luar Malaysia

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Sejarah
Dalam bab 'Dasar Luar Malaysia' dalam mata pelajaran Sejarah, kita akan mempelajari tentang latar belakang dan asas penggubalan dasar luar negara.

Pertama, kita akan memerihalkan latar belakang dasar luar Malaysia yang merangkumi sejarah hubungan luar negara sejak zaman kolonial hingga kemerdekaan. Kita juga akan mempelajari tentang asas pembinaan dasar luar Malaysia, termasuk pemantapan dasar luar negara.

Kita akan memahami kepentingan kebijaksanaan dalam menguruskan hubungan luar, seperti menjaga kepentingan negara dan mempromosikan perdamaian dunia.

Selain itu, kita juga akan belajar tentang kepentingan sikap prihatin dan peka terhadap isu antarabangsa, seperti hak asasi manusia dan kelestarian alam.

Dengan memahami bab ini, kita akan dapat menghargai peranan Malaysia dalam arena antarabangsa dan meningkatkan kesedaran kita terhadap isu-isu global.
Topik dalam bab ini