Form 4

element 02
Sejarah
element 02
Era Peralihan Kuasa British di Negara Kita 

Form 5

element 02
Sejarah
element 02
Cabaran Selepas Pembentukan Malaysia 
element 02
Membina Kesejahteraan Negara 
element 02
Kecemerlangan Malaysia di Persada Dunia