Matematik

Bab 9 : Kebarangkalian Peristiwa Bergabung

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Matematik
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang kebarangkalian peristiwa bergabung. Kita akan memahami apa itu peristiwa bergabung dan belajar tentang pelbagai jenis peristiwa bergabung yang boleh berlaku. Kita juga akan mengkaji peristiwa bergantung dan peristiwa bebas, dan memahami perbezaan antara mereka. Selain itu, kita akan meneroka peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Akhir sekali, kita akan menggunakan konsep kebarangkalian peristiwa bergabung untuk menyelesaikan masalah kehidupan sebenar. Menjelang akhir bab ini, kita akan dapat menerangkan peristiwa bergabung, membezakan antara peristiwa bersandar dan tak bersandar, dan menggunakan kebarangkalian peristiwa bergabung dalam pelbagai situasi.
Eksperimen
Video
Kebarangkalian Plinko
Bahasa Melayu Bahasa Inggeris