Matematik

Bab 1 : Fungsi Dan Persamaan Kuadratik Dalam Satu Pemboleh Ubah

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Matematik
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Kita akan belajar bagaimana mengenal pasti dan menerangkan ciri-ciri ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Kita juga akan belajar mengenal fungsi kuadratik sebagai hubungan banyak kepada satu, dan seterusnya memerihalkan ciri-ciri fungsi kuadratik. Dengan memahami bab ini, kita akan dapat mengaplikasikan konsep-konsep ini dalam penyelesaian masalah matematik yang melibatkan fungsi dan persamaan kuadratik.