Sains

Bab 2 : Respirasi

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Sains
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang sistem respirasi. Kita akan belajar melakar dan melabelkan struktur dalam sistem respirasi manusia seperti hidung, trakea, dan peparu. Kita juga akan mempelajari mekanisme pernafasan seperti inspirasi dan ekspirasi. Kita akan menjalankan eksperimen untuk mengkaji perbezaan kandungan gas dalam udara sedutan dan udara hembusan.

Selain itu, kita akan mempelajari pergerakan dan pertukaran gas dalam badan manusia. Kita akan memerihalkan bagaimana oksigen dan karbon dioksida bergerak dalam badan manusia. Kita juga akan mempelajari kepentingan adaptasi struktur alveolus untuk meningkatkan kecekapan pertukaran gas dalam badan manusia.

Kita juga akan belajar mengenai kesihatan sistem respirasi manusia. Kita akan berkomunikasi mengenai bahan yang memudaratkan sistem respirasi seperti asap rokok dan debu. Kita juga akan mempelajari penyakit dan simptom yang berkaitan dengan sistem respirasi. Kita akan menjalankan eksperimen untuk menunjukkan kesan merokok terhadap peparu.

Terakhir, kita akan mempelajari adaptasi dalam sistem respirasi. Kita akan mewajarkan bagaimana sistem respirasi beradaptasi dalam situasi berbeza seperti ketika berada di tempat yang tinggi atau ketika melakukan aktiviti fizikal yang mencabar. Dengan mempelajari bab ini, kita akan memahami dengan lebih baik tentang sistem respirasi manusia dan kepentingannya dalam kehidupan kita.