Pendidikan Islam

Bab 1 : Al-Quran

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Islam
Panduan belajar untuk bab 'Al-Quran' dalam Pendidikan Islam adalah tentang hukum tajwid, bacaan dan hafazan ayat-ayat penting dalam Surah Al-Baqarah dan Al-Fatihah, serta kefahaman terhadap ayat-ayat tersebut.

Pelajar perlu mempelajari makhraj huruf, hukum isti'adzah dan basmalah, Alif Lam Syamsiah, Alif Lam Qamariah, Wajibul Ghunnah dan Fawatih Al-Suwar.

Pelajar juga perlu menghafal dan memahami ayat-ayat penting seperti dalam Surah Al-Baqarah dan Surah Al-Fatihah.

Dengan mempelajari bab ini, pelajar dapat memahami dan menghayati makna ayat-ayat suci Al-Quran.
Video
Latihan untuk bab ini