Malay
KATA PENGUAT : Mudahnya Mengingati Contoh-contoh Kata Penguat Dengan Tip Cikgu Eedarahim
Contributor : Cikgu Eedarahim Report this Video
Chapter : Aspek Tatabahasa
Chapter : Memahami dan menggunakan pelbagai jenis kata adjektif, kata adverba, kata penguat, dan kata penegas mengikut konteks dengan betul
Year 6 Bahasa Melayu
View all videos for Bahasa Melayu Year 6
Related videos