Malay
Mahir (2021) | Menengah Atas : Fizik, [email protected] - Pencetusan Fizik Moden
Contributor : DidikTV KPM Report this Video
Chapter : Quantum Physics
Topic : Menjelaskan latar belakang pencetusan idea teori kuantum
Form 5 Physics
View all videos for Physics Form 5
Related videos