Malay
Teroka (2021) | Tahap II: Bahasa Melayu - Haiwan Di Sekeliling Kita
Contributor : DidikTV KPM Report this Video
Chapter : Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Topic : Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul
Year 6 Bahasa Melayu
View all videos for Bahasa Melayu Year 6
Related videos