Malay
ASPEK TATABAHASA I PENANDA WACANA
Contributor : CHANNEL BAHASA MALAYSIA CIKGU JEE Report this Video
Chapter : Aspek Tatabahasa
Chapter : Memahami dan membina pelbagai ayat dalam teks menggunakan penanda wacana dengan betul
Year 6 Bahasa Melayu
View all videos for Bahasa Melayu Year 6
Related videos