Year 3

Bahasa Melayu
Aspek Tatabahasa
Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks
Memahami dan menggunakan pembentukan kata mengikut konteks